Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy Maxmove Studio (továbbiakban: Maxmove Studio) szolgáltatásaira vonatkozóan a szerződési feltételeket és adatkezelési elveket rögzítse. A vásárló (a továbbiakban: Felhasználó) a vásárlásával automatikusan tudomásul veszi jelen ÁSZF és a megjelölt mellékletek tartalmát; kijelenti, hogy az abban foglaltakat megismerte, minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Maxmove Studio adatai:
Tulajdonos: Péter Julianna E.V.
Nyilvántartási szám: 55721527
Adószám: 57132985-1-42
Székhely: 1145 Budapest, Varsó utca 28, C lépcs 1.em 38.
Weboldal: www.maxmove.hu

A weboldal tárhelyét biztosítja:
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
EU-s közösségi adószám: HU25138205
Cégjegyzékszám: 01-09-381419

 1. Online vásárlás
  A weboldalon az online fizetés a Barionon keresztül kerül lebonyolításra. A bankkártyaadatok Maxmove Studióhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. További tájékoztatásért felkereshető a szolgáltató weboldala: barion.com .
 2. Elállási jog
  A Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet rendelkezése alapján a vásárlástól számított 14 napon belül elállási jog illeti meg az online vásárlások esetében, néhány kivételtől eltekintve. A Maxmove Studio által rendezett online edzésekhez vásárolt bérlettel az érvényességi idő alatt a Felhasználó hozzáfér bizonyos online videotartalmakhoz, emiatt az online jegyek és bérletek esetében nem gyakorolható a 14 napos elállás joga.
 3. Jegyek és bérletek az online edzésekre
  1. A Maxmove Studio online edzéseit azon Felhasználók vehetik igénybe, akik kifizették annak díját személyes készpénzes fizetés vagy online bankkártyás fizetés útján.
  2. A megvásárolt jegyet vagy bérletet kizárólag az adott felhasználó veheti igénybe, másra nem átruházható.
  3. A bérletek csak elektronikusan kerülnek kiállításra. A Felhasználó nem kapja kézhez, viszont elektronikusan követni tudja a bérleten még felhasználható alkalmainak számát, illetve annak lejáratát.
  4. A bérletek a lejárati időpontot követően nem használhatók fel. Amennyiben a Felhasználó a megadott időn belül nem használta föl az alkalmakat, azok ellenértékét nem kapja vissza.
  5. Amennyiben bizonyos foglalkozások elmaradnak, és emiatt a Felhasználó nem tudja a lejárati idő előtt felhasználni a bérletalkalmait, kérheti bérlete meghosszabbítását. Ez esetben a bérlet felhasználhatósága annyi naptári nappal hosszabbodik, ahány óra elmaradt az adott bérlet érvényességi időszakában.
  6. A Felhasználó az adott foglalkozás kezdete előtt legkésőbb 24 órával tud bejelentkezni az eseményre.
  7. Amennyiben a Felhasználó le szeretné mondani a foglalkozást, amire már bejelentkezett, azt megteheti a kezdési időpont előtt legalább 24 órával. Amennyiben már 24 óránál kevesebb idő van a foglalkozás kezdetéig, nem tudja azt lemondani, és az alkalom levonásra kerül az érvényes jegyéből vagy bérletéből. Ez esetben Maxmove Studio semmilyen visszatérítési kötelezettséggel nem tartozik a Felhasználó felé.
  8. Az Maxmove Studio területén a jegyekkel vagy bérletekkel való bármilyen visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után.
 1. Masszázs és rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele
  1. A Felhasználó a masszázst és a rehabilitációs szolgáltatásokat előzetes időpontegyeztetést követően veheti igénybe, melyet az online időpontfoglaló rendszerben / telefonon keresztül / személyesen / online üzenetben (facebook, instagram, e-mail) tud megtenni.
  2. A szolgáltatás igénybe vétele fizetési kötelezettséget von maga után. A Felhasználó a helyszínen készpénzzel vagy banki átutalással tud fizetni.
  3. Ajándékkártya személyesen vásárolható készpénzzel vagy banki átutalással. Felhasználhatósági ideje a vásárlástól számított 3 hónap. A lejárat után a kártya nem felhasználható, és a lejárt kártya ára nem kerül visszatérítésre. A kártya készpénzre nem váltható.
 1. Egyéb rendelkezések
  1. A www.maxmove.hu weboldalon megjelenő online tartalmakat kizárólag magánszemélyek használhatják fel, saját edzésük céljából. Az online tartalmakat szigorúan tilos közzétenni, harmadik féllel megosztani, továbbértékesíteni, vagy a saját edzést leszámítva bármilyen egyéb módon felhasználni.
  2. A Felhasználó kötelezettsége és felelőssége, hogy bejelentkezési adatait senkivel ne ossza meg, ezáltal a videók megtekintését harmadik fél számára ne tegye lehetővé.
  3. Ha Maxmove Studio bármilyen rajta kívülálló okból szüneteltetni kényszerül a szolgáltatásait, a korábban megvásárolt jegyek és bérletek érvényességi ideje a kényszerű zárás teljes időtartalmával hosszabbodik.
  4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy vis major esetén Maxmove Studio mentesül a szolgáltatások részleges vagy teljes nem teljesítése alól.
  5. Maxmove Studio a hatályos törvények által megengedett legszélesebb körben kizárja a felelősségét a weboldalt érintő bármilyen működési hiba és el nem érhetőség esetében.
  6. A Felhasználó elfogadja, hogy Maxmove Studio jogosult módosítani a weboldalon szereplő szolgáltatásokat és árakat. Ez a már megvásárolt szolgáltatásokat semmilyen esetben nem érinti. Az aktuális árakról a Felhasználó a weboldalon tájékozódhat: maxmove.hu/arak/
  7. Jelen ÁSZF a Maxmove Studio weboldalán elérhető és bármikor megtekinthető.
  8. Maxmove Studio fenntartja azt a jogot, hogy jelen ÁSZF-et és mellékleteit bármikor egyoldalúan módosítsa. Ez esetben a Felhasználó előzetes tájékoztatást kap e-mailen keresztül.
 1. Panasz
  Panasz, kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot a Maxmove Studióval:
  Email: maxmovestudio@gmail.com
  Telefonszám: +36309369844
  Levelezési cím: 1068 Budapest, Szív utca 9.
  Fogyasztói panasz esetén fordulhat a Maxmove Studio székhelye szerint illetékességgel rendelkező békéltető testülethez: Pézügyi Békéltető Testület (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76; levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 172.; e‐mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu; telefonszám: +36-80-203-776)
  Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén ajánljuk az online vitarendezési platform használatát, melynek elérhetősége: https://ec.europa.eu/odr
  Fentieken felül jogvitájával a lakhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. (Bírósági illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso )
 2. Mellékletek
  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi az alábbi dokumentum. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Maxmove Studio ez alapján kezeli a weboldalon megadott adatait.
  Adatkezelési szabályzat: www.maxmove.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
 3. Az általános szerződési feltételeinket letölthetik innen: Letöltés